Vill du veta varför ditt företag inte får vara med vid alla upphandlingar? 

Den vanligaste orsaken är faktiskt att inköparna inte känner till ditt företag. Eller inte vet att du kan leverera det som upphandlingen gäller.

     Även om du kanske har kontakt med någon på kundföretaget, så känner du inte alla som ingår i inköpsgruppen. Därför är det viktigt att bredda kontaktytan mot dina kunder - det gör att du sitter säkrare och får vara med vid nya projekt. Använd de personer du redan känner som referenser.

     Att sitta passiv och vänta på att bli kontaktad funkar inte. Idag gör professionella köpare en stor del av inköpsjobbet på egen hand, utan att ta kontakt med tänkbara leverantörer. Sprider du inte kännedom om ditt företag i förväg, är risken stor att ditt företag blir bortvalt utan att du ens får chansen.

     För att öka chanserna att få vara med bör du dels ha en besöksvärd hemsida - d.v.s. en sida som handlar om kunderna och deras behov (inte om ditt företag och dina produkter) och som frikostigt delar med sig av tips och råd. Dels bör du göra aktiviteter som driver trafik till hemsidan, t. ex. bloggar eller nyhetsbrev som det här.

     Jag kan hjälpa dig att göra aktiviteter som ökar dina chanser att få vara med. Välkommen!

Tillbaka