Kundvård, nyförsäljning och kampanj. Samtidigt.

För de flesta B2B-företag är en kundtidning eller nyhetsbrev ett effektivt komplement till andra marknadsaktiviteter. Den kan vara jordnära eller visionär, fokusera på nyheter eller förmedla fakta som kunderna behöver. Den kan utbilda, den kan påminna, den kan roa och den kan vara både djup och grund. Samtidigt. 

    Men du ska ha samma kvalitetskrav på kundtidningen som på andra aktiviteter. Det betyder att kunden ska vara i fokus - bra innehåll är t ex kundpresentationer, referenser från olika branscher, kundcase, intervjuer med branschföreträdare m.m. Självklart kan kundtidningen också innehålla nyheter om företaget, nya produkter och ny personal, men det får aldrig dominera.

    En kundtidning kan vara digital eller tryckt. Den skapar närvaro på marknaden, bygger renommé och genererar affärer. Den visar att företaget är seriöst, har kundernas bästa för ögonen och tänker finnas kvar länge. 

    Blir din marknadsföring bättre med en kundtidning? Välkommen, i så fall.

Tillbaka till startsidan