Konsten att berätta en historia så att folk lyssnar.

Alla företag har en historia, och en stark företagshistoria är ett viktigt konkurrensmedel. Apple, Ikea, Absolut, Volvo – alla vet hur företagen och varumärkena föddes. Hur intressant är din historia?

     Det går att berätta en företagshistoria på två sätt. Väljer du en uppräkning av årtal och händelser år för år så blir historien lätt rena sömnpillret. Satsar du istället på fängslande språk, intressanta händelser, bra bilder, spännande människor, tekniska genombrott och fokuserar på vad företaget gjort för kunderna, så kommer folk att läsa och lyssna uppmärksamt.

    Det här är emellertid ingenting för amatörer. Det krävs både historieintresse, tekniska kunskaper och förmåga att skriva så folk stannar upp. Vill du berätta din företagshistoria så kan jag hjälpa till. Välkommen!

Tillbaka