Vad skulle hända om du gav ut en handbok om ditt specialområde?

När ett företag producerar en handbok så bevisar det att man kan sina saker, att man besitter mer kunskap än konkurrenterna och att man gärna hjälper kunderna att bli bättre.

    Den som ger ut en handbok får en position som är svår att kopiera. Därför kan en bok som ges ut i marknadsföringssyfte hjälpa både marknadsledaren och uppstickaren.

    När säljaren lämnar över boken till kunden är det ingen som ifrågasätter företagets kunskap och seriositet. Hela säljprocessen blir enklare samtidigt som företagets renommé får ett rejält lyft - boken fungerar som ett blytungt visitkort.

    Jag har skrivit företagsböcker om vitt skilda områden, t ex entreprenadtjänster, skorstensteknik och industrikemikalier. Dessutom har jag gjort fack- och läroböcker om marknadsföring för t.ex. Liber och Industrilitteratur.

    Att ge ut en bok är billigt. Kostnaden ligger på samma nivå som en snygg företagsbroschyr i fyrfärg på ett par olika språk. Effekten är mångdubbelt större.

    Hör av dig, så ska jag berätta vad din bok ska innehålla.

Tillbaka