Vilka företag kommer att klara sig bäst efter pandemin?

Det är i uppförsbacken man rycker, det vet tävlingscyklisterna. Och i näringslivet är det precis likadant. För några år sedan undersökte New York Times vilka företag som klarar sig bäst när lågkonjunkturen slår till och efterfrågan minskar. 

    Resultatet är detsamma i alla branscher - den som satsar hårdast på marknadsföring och på att profilera sitt varumärke även då efterfrågan är som lägst, kommer snabbast igång och lyckas bäst då konjunkturen vänder. 

    Det märkliga är att exakt samma sak gäller under högkonjunktur - den som satsar mest på marknadsföring och på att profilera sitt varumärke även då man kör för högtryck och kunderna står i kö, drabbas minst av lågkonjunkturen.

    Intressanta frågor? Jag kan vara ditt bollplank när det gäller marknadsplanering på kort och lång sikt, och dessutom skriva texter som gör dina produkter och tjänster rättvisa. Välkommen!

Tillbaka