Reportage & Reklam, Salängsgatan 3C, 51161 Skene. Tel +46 (0)320 32828. Mobil +46 (0)70 565 5038.

E-post conny.gustafsson@mac.com. www.reportagereklam.se

Kundvård, nyförsäljning och kampanj. Samtidigt.


För de flesta B2B-företag är en kundtidning ett starkt vapen i marknadsföringen.

          En kundtidning kan bära både säljbudskap till prospects, nyheter om företaget och fakta som kunderna behöver. Den kan utbilda, den kan påminna, den kan roa och den kan vara både djup och grund. Samtidigt.

          En kundtidning skapar närvaro på marknaden, bygger renommé och genererar affärer. Den visar att företaget är seriöst, tänker på kunderna och tänker finnas kvar länge. Kundtidningen kan distribueras fysiskt med post eller via mail till de prenumeranter som vill ha det så.

         Vilken roll skulle en kundtidning kunna spela i din marknadsföring?