Reportage & Reklam, Salängsgatan 3C, 51161 Skene. Tel +46 (0)320 32828. Mobil +46 (0)70 565 5038.

E-post conny.gustafsson@mac.com. www.reportagereklam.se

Ett blytungt visitkort.


När ett företag ger ut en bok om sitt specialområde är det ett bevis på att man kan sina saker, att man besitter mer kunskap än konkurrenterna och att man gärna hjälper kunderna att bli bättre.

          Den som ger ut en bok får en position som är svår att kopiera. Därför kan en bok som ges ut i marknadsföringssyfte hjälpa både marknadsledaren och uppstickaren.

          När säljaren lämnar över boken till kunden är det ingen som ifrågasätter företagets kunskap och seriositet. Hela säljprocessen blir enklare samtidigt som företagets renommé får ett rejält lyft - boken fungerar som ett tungt visitkort.

          Jag har skrivit en rad företagsböcker om vitt skilda områden, t ex entreprenadtjänster, skorstensteknik och industrikemikalier. Men även

fack- och läroböcker om marknadsföring för t ex Liber och Industrilitteratur.

          Att ge ut en bok är billigt. Kostnaden

ligger på samma nivå som en snygg

företagsbroschyr i fyrfärg på ett par

olika språk. Effekten är mång-

dubbelt större.

          Hör av dig, så ska jag

berätta vad din bok ska innehålla.